Sekcija za održavanje planinarskih putova

Sekcija za održavanje planinarskih putova ima 17 članova sa završenim tečajem za markaciste.

Planinarsko društvo „MIV“ Varaždin ima obavezu održavanja slijedećih planinarskih putova:
Planinarska kuća „M.Hirtz“ Jablanac – planinarski dom na Alanu – 4 sata hoda
Grad Rab – vrh otoka Raba – Kamenjak – 2 sata hoda
Dionica Zagorskog planinarskog puta od Novog Marofa do Ljuba vode – 2 sata hoda

HPD „MIV“ Varaždin nosioc je kontrolne točke ZPP-a na Čevu a žig se nalazi u Caffe baru „Brk“ u Podevčevu.

Pravilnik Sekcije za održavanje planinarskih puteva

Markacisti-01      Markacisti-02

 

Markacisti-03         Markacisti-04

 

Markacisti-05     Markacisti-06

 

Markacisti-07      Markacisti-08

 

Markacisti-09      Markacisti-10

 

Markacisti-11      Markacisti-12

 

Markacisti-13