Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Kontaktirajte nas

OFC stranica na FB

facebook.com/hpdmiv.varazdin/

Kada smo dostupni

Svake srijede od 18:00 – 19:00

Gdje nas pronaći

Trakošćanska ulica 24

OFC stranica na FB

facebook.com/hpdmiv.varazdin/

Broj računa

HR2423400091116025246 u PBZ

UPRAVNI ODBOR:

Milan Turkalj, v.d. predsjednik

Marija Njegovec, tajnica
099 315 2284
marija.njegovec290559@gmail.com

Terezija Lazar, blagajnica Društva
091 149 3377
terezija.lazar@gmail.com

Mira Visković, financijski analitičar
092 3957 691
smiciklas.mira@gmail.com

Ana Bahun, učlanjenje i evidencija Društva
098 131 8888
ana.bahun@gmil.com

Terezija Garafolić, predsjednica Komisije za priznanja
098 809 420
tea.garafolic@gmail.com

Ljubica Šargač, ekonom
091 572 1092
ljubasargac@gmail.com

Tanja Potrebica, predsjednica Izletničke i Vodičke sekcije
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Mladen Galinec, predsjednik Visokogorske sekcije
098 523 005
mladengalinec@gmail.com

Srećko Sekulić, predsjednik Sekcije „ST-IJ“
095 861 0159
ssekulic54@gmail.com

Siniša Miličić, predsjednik Sekcije za održavanje puteva
095 3963 131
sinisa.milicic@gmail.com

Siniša Vrbanić, predsjednik Sekcije za rad s mladima “Čevo“
099 803 7033
sinisa.vrbanic042@gmail.com

Vesna Mohenski -MIV
099 658 5810
vesna.mohenski@outlook.com

RUKOVODSTVO VODIČKE I IZLETNIČKE SEKCIJE:

Tanja Potrebica, predsjednica
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Vladka Češnjaj, zamjenica predsjednika

Siniša Vrbanić, član
Mob: 099 803 7033
Mail: sinisa.vrbanic042@gmail.com

Detić Lidija, član
091 5918 102
kedobrolids@gmail.com
kedobro@yahoo.c

RUKOVODSTVO VISOKOGORSKE SEKCIJE:

Mladen Galinec, predsjednik
098 523 005
mladengalinec@gmail.com

Nikola Šebrek, zamjenik predsjednika
091 543 8714
makina.118@gmail.com

Marko Žabčić, voditelj penjačke dvorane
098 44 1186

Siniša Vrbanić, član
0998037033
sinisa.vrbanic042@gmail.com

Davor Furlan, član
091 190 9210
furlan.coco.davor@gmail.com

RUKOVODSTVO INFORMATIVNE SEKCIJE:

Jerko Martinić, predsjedsjednik Informativne sekcije
098 715360
jerkomartinic3@gmail.com

Miroslav Priher, zamjenik predsjednika
091 6113306
miroslav.priher@gmail.com

Ljubica Šargač, član
091 5721092
ljubasargac@gmail.com

Rukovodstvo komisije za dodjelu priznanja:

Terezija Garafolić, Predsjednik komisije
098/809420
tea.garafolic@gmail.com

Ljiljana Kliček, član
091 5390583
ljiljana.klicek@miv.hr

Hrvatsko planinarsko društvo "MIV Varaždin"

Sjedište društva | Metalska 2, 42000 Varaždin

E-mail | hpdmiv@gmail.com

Žiro račun | HPD “MIV” VARAŽDIN, HR2423400091116025246 u PBZ

Matični broj | HPD “MIV” VARAŽDIN – 3381323 OIB | 66652901002 

Prostorije 4. mjesnog odbora Grada Varaždina

Sastajemo se svake srijede u 18:00

Popis vodiča

Red. Br.PrezimeImeVodič kategorijae-pošta
1BAREŠIĆVALENTINAAvidovic.valentina@gmail.com
2ČERVEKDUBRAVKAAdubravka.cervek@gmail.com
3ČEŠNJAJVLADIMIRAvladimir.cesnjaj@gmail.com
4ČEŠNJAJVLADKAAvladka.cesnjaj@gmail.com
6DRAŽIĆDRAGICAAddrazi23@gmail.com
7DRUŠKOBORISAboris.drusko@vz.t-com.hr
8GAŠPARACDIJANAAgasparac.d@gmail.com
9HAJDINHELENAAhelena.hajdin@gmail.com
10HERCEGMAJAAmaja.herceg17@gmail.com
11ILIĆDALIBORAdalibor.ilic@vz.t-com.hr
12JEFTIĆZORANAjefta06@yahoo.com
13JEŽIVANČICAAivancicajez@gmail.com
15KOLAKSNJEŽANAAsnjezana.kolak@gmail.com
16KOPJARMARINAAkopjarm@gmail.com
18KOVAČIĆJOSIPAlasta.miv@gmail.com
19MAJHENANDREJAAandreja.mjhn@gmail.com
20MARASOVIĆJOSIPAjosip.marasovic.777@gmail.com
21MARTINIĆJERKOAjerko.martinic3@gmail.com
22MIKACVESNAAvesnasaravesna787@gmail.com
23NOVAKLADISLAVAladislavnovak15@gmail.com
24OSTRIČKIJASMINKAAjasminka0909@gmail.com
25POSPIŠILPAULAPRIPRAVNICApaula.pospisilmalic@gmail.com
26POTREBICATANJAA + Btanja.potrebica@gmail.com
27PRIHERMIROSLAVAmiroslav.priher@gmail.com
28RUKJELENAAjelena.ruk.vz@gmail.com
30SLUNJSKI SEKOLMIRELAAmirela.slunjski@gmail.com
31ŠEBREKNIKOLAA + B + C + Dmakina118@gmail.com
32TOMACIVANKAAivatomac1@gmail.com
33TURKALJMILANAturkaljmbg@gmail.com
34VRBANIĆSINIŠAAs.vrbanic@bomark.hr
35VUGRINECMARIJAAvugrim@gmail.com
36VUGRINECZENILAzenil.vugrinec@gmail.com