Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Kontaktirajte nas

Email

hpdmiv@gmail.com

OFC stranica na FB

facebook.com/hpdmiv.varazdin/

Kada smo dostupni

Svake srijede od 18:00 – 19:00

Gdje nas pronaći

Trakošćanska ulica 24

OFC stranica na FB

facebook.com/hpdmiv.varazdin/

Broj računa

HR2423400091116025246 u PBZ

UPRAVNI ODBOR:

Goran Tišljar, predsjednik
099 446 9822
goran.tisljar@gmail.com

Marija Njegovec, tajnica
099 315 2284
marija.njegovec290559@gmail.com

Terezija Lazar, blagajnica Društva
091 149 3377
terezija.lazar@gmail.com

Vesna Brezovec, financijski analitičar
095 901 6698
vesnabrezovec4@gmail.com

Ana Bahun, učlanjenje i evidencija Društva
098 131 8888
ana.bahun@gmil.com

Terezija Garafolić, predsjednica Komisije za priznanja
098 809 420
tea.garafolic@gmail.com

Slavko Melnjak, predsjednik Gospodarske komisije
099 7060175
slavko.melnjak973@gmail.com

Ljubica Šargač, ekonom
091 572 1092
ljubasargac@gmail.com

Jelena Ruk, predsjednica Informativne sekcije
091 603 6650
jelena.ruk.vz@gmail.com

Tanja Potrebica, predsjednica Izletničke i Vodičke sekcije
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Mladen Galinec, predsjednik Visokogorske sekcije
098 523 005
mladengalinec@gmail.com

Srećko Sekulić, predsjednik Sekcije „ST-IJ“
095 861 0159
ssekulic54@gmail.com

Siniša Miličić, predsjednik Sekcije za održavanje puteva
099 593 4403
sinisa.milicic@gmail.com

Siniša Vrbanić, predsjednik Sekcije za rad s mladima “Čevo“
099 803 7033
sinisa.vrbanic042@gmail.com

Marija Schubert, predsjednica Orijentacijske sekcije
099 201 6350
marija.schubert.anadolac@gmail.com

RUKOVODSTVO VODIČKE I IZLETNIČKE SEKCIJE:

Tanja Potrebica, predsjednica
098 646 815
tanja.potrebica@gmail.com

Vladka Češnjaj, zamjenica predsjednika

Jelena Ruk, član
091 6036 650
jelena.ruk.vz@gmail.com

Srečko Sekulić, član
095 8610 159
ssekulic54@gmail.com

Detić Lidija, član
091 5918 102
kedobrolids@gmail.com
kedobro@yahoo.co

RUKOVODSTVO VISOKOGORSKE SEKCIJE:

Mladen Galinec, predsjednik
098 523 005
mladengalinec@gmail.com

Nikola Šebrek, zamjenik predsjednika
091 543 8714
makina.118@gmail.com

Marko Žabčić, voditelj penjačke dvorane
098 44 1186

Siniša Vrbanić, član
0998037033
sinisa.vrbanic042@gmail.com

Davor Furlan, član
091 190 9210
furlan.coco.davor@gmail.com

Marko Pokos, član

091 514 8465

RUKOVODSTVO ORIJENTACIJESKE SEKCIJE:

Marija Schubert, predsjednica
099 2016 350
marija.schubert.anadolac@gmail.com

Davorka Srebačić, zamjenica predsjednika
098 474 810

Milan Turkalj, član
091 5701 392
turkaljmbg@gmail.com

Predrag Labaš, član
091 5366 759

RUKOVODSTVO INFORMATIVNE SEKCIJE:

Jelena Ruk, predsjedsjednica
jelena.ruk.vz@gmail.com
091 603 6650

Miroslav Priher, zamjenik predsjednice
091 6113306
miroslav.priher@gmail.com

Branko Galinec, član
098 859381
sinek.vz@gmail.com

Milan Turkalj, član
091 5701392
turkaljmbg@gmail.com

Ljubica Šargač, član
091 5721092
ljubasargac@gmail.com

Rukovodstvo komisije za dodjelu priznanja:

Terezija Garafolić, Predsjednik komisije
098/809420
tea.garafolic@gmail.com

Ljiljana Kliček, član
091 5390583
ljiljana.klicek@miv.hr

Hrvatsko planinarsko društvo "MIV Varaždin"

Sjedište društva | Metalska 2, 42000 Varaždin

E-mail | hpdmiv@gmail.com

Žiro račun | HPD “MIV” VARAŽDIN, HR2423400091116025246 u PBZ

Matični broj | HPD “MIV” VARAŽDIN – 3381323 OIB | 66652901002 

Prostorije 4. mjesnog odbora Grada Varaždina

Sastajemo se svake srijede u 18:00

Popis vodiča

Red. Br.PrezimeImesekcijaVodič kategorijaTelefone-pošta
1BAREŠIĆVALENTINAsekcija ČevoA099/4033-981vidovic.valentina@gmail.com
2ČERVEKDUBRAVKAsekcija ČevoA098/1381-149dubravka.cervek@gmail.com
3ČEŠNJAJVLADIMIRIzletnička sekcijaA099/7011-646vladimir.cesnjaj@gmail.com
4ČEŠNJAJVLADKAIzletnička sekcijaA098/1841-934vladka.cesnjaj@gmail.com
6DETIĆLIDIJAOBITELJSKI IZLETIA091/5918-102kedobrolids@gmail.com
7DRAŽIĆDRAGICAIzletnička sekcijaA098/1750-717ddrazi23@gmail.com
8DRUŠKOBORISsekcija STIJA091/5103-011boris.drusko@vz.t-com.hr
9GAŠPARACDIJANAsekcija ČevoA092/3054-342gasparac.d@gmail.com
10GREGURDANIJELAIzletnička sekcijaA098/1756-529danijela.gregur@gmail.com
11HAJDINHELENAsekcija ČevoA097/7946-855helena.hajdin@gmail.com
12HERCEGMAJAsekcija ČevoA099/8739-173maja.herceg17@gmail.com
13ILIĆDALIBORIzletnička sekcijaA091/5847-275dalibor.ilic@vz.t-com.hr
15JEŽIVANČICAsekcija ČevoPRIPRAVNICA091/436-2413ivancicajez@gmail.com
16JURECDAVORIzletnička sekcijaA091/6500-053davor.jurec@gmail.com
18KOLAKSNJEŽANAsekcija ČevoA091/5751-042snjezana.kolak@gmail.com
19KOPJARMARINAsekcija ČevoA098/591-085kopjarm@gmail.com
20KOŠIĆ ČAČIĆZORANsekcija ČevoA099/2630-366zoki.kosic@gmail.com
21KOVAČIĆJOSIPIzletnička sekcijaA098/9282-687lasta.miv@gmail.com
22MAJHENANDREJAsekcija ČevoA099/4092-200andreja.mjhn@gmail.com
23MARASOVIĆJOSIPIzletnička sekcijaA091/5690-253josip.marasovic.777@gmail.com
24MARTINIĆJERKOIzletnička sekcijaA098/715-360jerko.martinic3@gmail.com
25MIKACVESNAsekcija ČevoA095/8628-268vesnasaravesna787@gmail.com
26NOVAKLADISLAVsekcija STIJA098/9255-090ladislavnovak15@gmail.com
27OSTRIČKIJASMINKAsekcija ČevoAjasminka0909@gmail.com
28PENTIĆBRANKAsekcija ČevoA091/5081-698branka.zuber1@vz.t-com.hr
30POSPIŠILPAULAIzletnička sekcijaA095/3577-580paula.pospisilmalic@gmail.com
31POTREBICADOMAGOJIzletnička sekcijaA + B099/4899-556dpotrebi@gmail.com
32POTREBICATANJAIzletnička sekcijaA + B098/646-815tanja.potrebica@gmail.com
33PRIHERMIROSLAVIzletnička sekcijaA091/6113-306miroslav.priher@gmail.com
34RUKJELENAIzletnička sekcijaA091/6036-650jelena.ruk.vz@gmail.com
35SEKULIĆSREĆKOsekcija STIJA095/8610-159ssekulic54@gmail.com
36SLUNJSKI SEKOLMIRELAsekcija ČevoA098/1632-714mirela.slunjski@gmail.com
37ŠEBREKNIKOLAVisokogorska sekcijaA + B + C + D091/5438-714makina118@gmail.com
38TOMACIVANKAIzletnička sekcijaA099/8824-262ivatomac1@gmail.com
39TURKALJMILANIzletnička sekcijaA091/5701-392turkaljmbg@gmail.com
40VRBANIĆSINIŠAsekcija ČevoA099/8037-033s.vrbanic@bomark.hr
41VUGRINECMARIJAsekcija ČevoA098/9025-372vugrim@gmail.com
42VUGRINECZENILsekcija ČevoA098/792-252zenil.vugrinec@gmail.com