Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

O nama

Hrvatsko planinarsko društvo “MIV” Varaždin

Hrvatsko planinarsko društvo “MIV” Varaždin osnovano je 4. lipnja 1980. godine na inicijativu radnika poduzeća Metalske industrije Varaždin, dotadašnjih članova ukinutog ogranka “Čevo” Varaždin i planinarskog društva “Grebengrad” iz Novog Marofa. U isto vrijeme Hrvatski planinarski savez predaje Društvu na upravljanje planinarsku kuću “Miroslav Hirtz” u Jablancu.
Društvo, koje se tada nazivalo “LTA”, intenzivno razvija svoju aktivnost i omasovljuje članstvo na preko 1000 članova. Stečajem poduzeća “LTA” i nakon događaja 1990-tih godina u Hrvatskoj, broj članova se smanjio, a promjenom imena poduzeća u “MIV” 1991. godine, ime mijenja i planinarsko društvo. Sada se nalazimo među najmasovnijim i najaktivnijim društvima
u Hrvatskoj, pa smo za 2014. godinu proglašeni kao najbolja udruga od njih 333, koliko ih je imao tada HPS.

U 2015. godini proglašeni smo kao najbolja udruga u radu s mladima, a 2016.
godine primili smo prelazni pehar Međudruštvenog savjeta ZPP-a kao najbolja članica Saveza u 2015. godini. 2016. godina završila je sa 1180 članova od kojih je čak 459 novih i 48 koji su se vratili. 460 je seniora od kojih je 10 nezaposlenih, 254 umirovljenika i čak 466 mladih (učenici i studenti). 

Na taj način ostvarili smo rekordan broj članova od osnivanja. Velik broj aktivista društva (68) i pomoć pokrovitelja, Metalske industrije Varaždin, te mnogobrojnih sponzora, omogućuje stabilno financijsko poslovanje, veliku, te raznovrsnu aktivnost koja se provodi kroz sekcije i komisije. Redovne godišnje Skupštine održavaju se svake godine početkom ožujka, a izborne svake četvrte godine.

TRADICIONALNE GODIŠNJE AKCIJE DRUŠTVA

PLANINARSKA NOĆ MIV-a

Svake godine, zadnje subote mjeseca siječnja, organiziraju se druženja pod nazivom “Planinarska noć MIV-a”. Do sada je organizirano 29 takovih druženja koja su zabavno-natjecateljskog karaktera, a okupljaju oko 200 sudionika, te se posljednjih godina održavaju u hotelu “Turist”. Zahvaljujući mnogobrojnim aktivistima Društva, sponzorima, a ponajviše glavnom pokrovitelju Metalskoj industriji Varaždin, ovom priredbom, osim druženja članova, osigurava se dio sredstava za rad društva. 

Predsjednik organizacijskog odbora: Vladimir Detoni, 098/414016, vladodetoni@gmail.com

 

DAN PLANINARA MIV-a

Svake godine organizira se druženje članova pod nazivom “Dan planinara MIV-a”. U početku bila su
to druženja na Grebengradu i Ivanščici da bi se kasnije pretvorila u tradicionalna druženja u
planinarskom domu u Jablancu, početkom rujna, s time da su prvog vikenda sudjelovali radnici MIV-
a, a drugog vikenda ostali članovi uz planinarski sadržaj. Odlukom UO-a od 10.09.2012. godine „Dan
planinara MIV-a“ veže se uz dan osnivanja Društva, 4. lipnja, odnosno bliži vikend tome datumu, kada
se organizira druženje u odabranom izletištu u okviru Varaždinske županije.

Predsjednik organizacijskog odbora: Srećko Sekulić, 095/8610159, ssekulic54@gmail.com

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA (CILJEVI I SL.)

AKTIVNOSTI DRUŠTVA:

 • društveni izleti – najmanje jednom mjesečno
 • visokogorski izleti – prema interesu manjih grupa
 • akcije “Svaki tjedan – izlet jedan” – rekreacijski izleti svake nedjelje, blagdana i ponekad
 • subotama – pogodni za sve uzraste članova (“plitkog džepa”)
 • natjecanja u orijentacijskom kretanju
 • održavanje planinarskih staza
 • školovanje članova, vodiča, markacista i dr.
 • aktivnosti sekcije vodiča
 • organizacija pohoda i druženja u prirodi 

Sekcije i komisije

Hrvatsko planinarsko društvo „MIV“ Varaždin svoje aktivnosti provodi kroz osam sekcija i dvije komisije.

Svaka sekcija djeluje samostalno shodno interesu pojedinih skupina članova, pa tako svaka sekcija ima svoje rukovodstvo, svoj program rada kao i svoj financijski fond, što se pokazalo kao najefikasniji način izvršenja programa rada Društva, koji omogućuje svim članovima zadovoljavanje svih svojih potreba radi kojih su se učlanili u Društvo.

Društvo uvijek ostaje otvoreno za osnivanje novih sekcija ukoliko se nađu nosioci ostvarenja programa sekcije.

Članak 8./IV CILJEVI PREMA STATUTU:

IV. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti,
 • radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih
 • sposobnosti i zdravlja članova, korištenje slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko
 • planinarske aktivnosti,
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija,
 • poticanje, razvijanje i unapređenje planinarstva, alpinizma, speleologije i drugih vrsta planinarskih djelatnosti,
 • razvijanje smisla za planinarstvo, te širenje kulture planinarenja i druženja,
 • razvijanje ljubavi prema prirodnim vrijednostima i zaštiti prirode i čovjekove okoline,
 • promicanje i razvijanje planinarske ideje,
 • razvijanje, provođenje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša,
 • njegovanje planinarske etike.
 • Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: planinarstvo. 

Članak 9./IV Djelatnosti Društva prema Statutu:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija,
 • logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • opulariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima,
 • predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika
 • života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom, te praćenje stručne literature, edukacija u orijentaciji, te sudjelovanje na natjecanjima. Radi ostvarivanja ciljeva Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:
 • ugostiteljska djelatnost,
 • trgovina,
 • izdavaštvo. Prihod ostvaren od obavljanja gospodarskih djelatnosti može se koristiti isključivo za unaprjeđenje rada Društva