Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Suradnja

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN
https://miv.hr/
 
Sjedište je HPD MIV Varaždin u Metalskoj ulici 2. Od osnivanja glavni je pokrovitelj i potpora radu Društva. Osim financijske pomoći (20.000,00 kn godišnje) kada god  treba MIV nam pomaže u materijalu, prijevozima, posebno u održavanju planinarske kuće u Jablancu, bez koje pomoći ne bismo mogli upravljati kućom.

 ZAJEDNICA ŠPORSTKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA  (ZŠU Varaždin)

http://varazdin-sport.hr/

Od osnivanja 1980. g. HPD MIV je član ZŠU Varaždin koja svake godine raspisuje natječaj za sufinanciranje udruga iz proračuna grada Varaždina na koji se redovito javljamo. Uglavnom primamo donacije za korištenje sportske dvorane u D.Kučanu, sufinanciranje školovanja kadrova i za rekreativne ostale aktivnosti. 2021. g. cca 14.000,00 kn. Kao takovi registrirani smo u registru sportskih udruga i moramo se pridržavati Statuta ZŠU i Zakona o športu. Što se priznanja tiče, javljamo se povodom jubileja Društva i do sada su članovi primili nekoliko priznanja u vidu diplome i plaketa a HPD MIV je dobio Zlatnu plaketu Zajednice.
HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ
https://www.hps.hr/
 Članovi smo HPSa od osnivanja i u obavezi smo se pridržavati Statuta Saveza. Od osnivanja data nam je na upravljanje planinarska kuća “M.Hirtz” u Jablancu bez najma s obavezom održavanja i dobrog gospodarenja. Surađujemo na svim poljima planinarskih aktivnosti. Gotovo 40 posto članarine daje se savezu za markice, osiguranje članova, rad komisija i održavanje planinarskih objekata a u nekoliko navrata javljajući se na natječaje za održavanje primili smo naknade za materijal. Od saveza u jubilarnim godinama članovi dobivaju predložena priznanja a Društvo je do sada dobilo priznanje za najbolje upravljanje domom 2000. g.  priznanje u svrhu poticanja mladih u sekcije, 2015. g. i kao najbolja udruga HPSa, 2014. g.
MEĐUDRUŠTVENI SAVJET ZAGORSKOG PLANINARSKOG PUTA  (ZPP)
 
Članovi smo ZPP-a koji broji 30 planinarskih društava vezanih za Zagorski planinarski put. Sjedište Savjeta je u HPD “Ivančica” Ivanec. Do pojave korone Savjet se sastajao četiri puta godišnje a jednom godišnje održavao se Slet – susret članova članica. Više puta bili smo organizatori savjetovanja i sletova te primili tri puta pehar kao najbolja udruga ZPPa.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
https://www.varazdinska-zupanija.hr/
 
Varaždinska županije također svake godine raspisuje natječaje za sufinanciranje programa udruga na koji se redovito javljamo za domenu sporta i to za promociju planinarstva među mladima. Prošle godine primili smo 10.000,00 kn dotacije a ove godine 5.000,00 kn.