Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Hrvatsko planinarsko društvo „MIV“ Varaždin svoje aktivnosti provodi kroz osam sekcija i dvije komisije. Svaka sekcija djeluje samostalno shodno interesu pojedinih skupina članova, pa tako svaka sekcija ima svoje rukovodstvo, svoj program rada kao i svoj financijski fond, što se pokazalo kao najefikasniji način izvršenja programa rada Društva, koji omogućuje svim članovima zadovoljavanje svih svojih potreba radi kojih su se učlanili u Društvo. Društvo uvijek ostaje otvoreno za osnivanje novih sekcija ukoliko se nađu nosioci ostvarenja programa sekcije.