Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Sekcija vodiča

Sekciju čine članovi Društva koji su završili tečaj za vodiče HPS-a određene kategorije sa potvrđenim
licencijama.

Rukovodstvo sekcije

Tanja Potrebica, predsjednica
Mob: 098 646 815
Mail: tanja.potrebica@gmail.com

Vladka Češnjaj, zamjenica predsjednika

Jelena Ruk, član
Mob: 091 6036 650
Mail: jelena.ruk.vz@gmail.com

Siniša Vrbanić, član
Mob: 099 803 7033
Mail: sinisa.vrbanic042@gmail.com

Detić Lidija, član
Mob: 091 5918 102
Mail: kedobrolids@gmail.com
Mail: kedobro@yahoo.com

Sekciju vodiča u 2023. godini čini ukupno 36 vodiča. Svi su vodiči A standarda (ljetno planinarenje), jedan je vodič A i B standarda (ljetno i zimsko planinarenje), te je jedan vodič A B C i D standarda (ljetno i zimsko planinarenje, sportsko penjanje, te stijensko penjanje).  Uz to u društvu je i instruktor A B i D standarda, i jedan vodič je pripravnik.

U 2022. godini društvo je obogaćeno za dva nova vodiča A standarda, a u 2023. za još tri nova vodiča A standarda.

U tečajeve za vodiče mogu se uključiti svi zainteresirani članovi društva, uz osnovni uvjet da imaju završenu opću planinarsku školu HPS-a, koja se, gotovo svake godine, održava u sklopu društva.

Vodiči se uključuju u vođenje društvenih izleta prema planovima sekcija. Svi vodiči članovi su stanice vodiča Varaždin, te redovno prisustvuju na vježbama koje stanica organizira, kao bi redovito obnavljali stečeno znanje.

Galerija slika