Planinarska sekcija “Čevo”

 

Članovi planinarske sekcije „Čevo“ mogu biti učenici škola i vrtića Varaždinske županije sa ciljem uključivanja u planinarske aktivnosti.

Ukoliko se na pojedinoj školi ili vrtiću uoči veća zainteresiranost osniva se ogranak sekcije.

Za sada formirani su ogranci u III i IV. osnovnoj školi u Varaždinu, osnovnim školama u Tužnom u suradnji sa školama u Trnovcu i Beletincu, u Šemovcu – u suradnji sa školom u Jalžabetu, te dječjem vrtiću „Dječji svijet“ u Varaždinu u suradnji sa vrtićima u Beretincu i „Vlakićem“ u Varaždinu.

Uvjet da se osnuje ogranak je mogućnost samostalnog rada uz pomoć učitelja odnosno odgajatelja.

Sekcija će organizirati izlete prema programima ogranaka.

Na početku svake godine organizira se planinarska škola za učenike od 4. do 8 razreda.

Plan rada za 2018. godinu možete pregledati ovdje.

Više informacija o radu i djelovanju Sekcije možete pročitati i na

Web-stranici škole IV OŠ Varaždin

Web-stranici OŠ Tužno

Web-stranici OŠ Trnovec

Web-stranici OŠ Šemovec

Web-stranici dječjeg vrtića “Dječji svijet” Varaždin

Pravilnik Sekcije “Čevo”