Opća planinarska škola 2015.

HPD “MIV” VARAŽDIN organizira
OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU
od veljače do svibnja 2015. godine

Opća planinarska škola je osnovni oblik obrazovanja planinara.

Njeni polaznici stječu ili produbljuju kodeks planinarske etike i elementarna znanja o sigurnom kretanju i boravku u planini, uče vještine koje im mogu pomoći u slučaju nevolje, te se upoznaju s prirodom.

Plan i program Opće planinarske škole temelji se na Pravilniku o općoj planinarskoj školi HPS-a, te je podijeljen u tri cjeline:

Teorijski dio – predavanja uz LCD projekcije u prostorijama Društva, srijedom s početkom u 20:00 sati

Praktični dio – praktične vježbe koje se izvode na predavanjima (orijentacija, čvorologija….) i izletima tijekom vikenda na planinama u okolici Varaždina

Izleti – (Ivanščica, Ravna Gora, noćni uspon na Ivanščicu, Kalnik, Medvednica – spilja Veternica, Kamniške Alpe) na kojima se vježba: kretanje u planini, orijentacija, prva pomoć i spašavanje, upoznavanje sa speleološkim objektima, korištenje tehničke opreme, markiranje i održavanje staza, bivakiranje i na kraju završna dvodnevna vježba u Logarskoj dolini.

Nakon konačnog dogovora s predavačima objaviti ćemo i program Opće planinarske škole!!!

Početak škole: 04. veljače 2015. godine u 20:00 sati u prostorijama Društva
Prijave i upisi: srijedom od 18:30 sati na sastancima Društva u Trakošćanskoj ulici br. 24

Plakat Opće planinarske škole 2015. za ispis

Plakat-slika
Klikni na sliku za povećanje

Opća planinarska škola je osnovni oblik obrazovanja planinara.

Njeni polaznici stječu ili produbljuju kodeks planinarske etike i elementarna znanja o sigurnom kretanju u planini, uče se vještinama koje im mogu pomoći u slučaju nevolje i upoznaju se s prirodom.

Također, završena Opća planinarska škola uvjet je za upis u škole i tečajeve iz planinarskih specijalnosti (alpinističke, sportsko-penjačke, speleološke, markacijske, vodičke).

Program Opće planinarske škole podijeljen je u dvije cjeline:

Teorijski dio – predavanja koja se održavaju tijekom tjedna uglavnom srijedom u 20:00 sati u prostorijama Društva, uz LCD projekcije iz hrvatskih i svjetskih planina i filmove sa planinarskom tematikom te dogovorima za izlete.

Praktični dio – vježbe koje se izvode na cjelodnevnim izletima tijekom vikenda na planinama: Ivanščica, Ravna Gora, Kalnik, Medvednica – spilja Veternica, Logarska dolina, na kojima se vježba kretanje u planini, orijentacija, prva pomoć i spašavanje, upoznavanje sa speleološkim objektima, korištenje tehničke opreme, markiranje i održavanje staza, bivakiranje i na kraju završna dvodnevna vježba.

U školu se mogu upisati svi planinari stariji od 15 godina.

U cijenu škole uračunati su: CD sa svim predavanjima i organizacijski troškovi.

Po završetku predavanja i vježbi, polaznici polažu ispit pred komisijom sastavljenom od predavača i voditelja škole. Ispitu mogu pristupiti polaznici koji su nazočili barem 70 % vježbi i predavanja.

Polaznicima koji su uspješno položili ispit uručuju se diplome HPS-a o Općoj planinarskoj školi na prigodnom druženju i domjenku u planinarskom domu prema dogovoru sa svim sudionicima škole.

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA – PROGRAM

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje svih kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu, jer omogućuje stjecanje općih znanja i vještina iz područja planinarstva.

Njen jedinstveni program omogućava jednoliko i kvalitetno pripremanje kadrova za nastavak školovanja, a svim polaznicima daje solidnu osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama i djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

A. Plan škole

PLAN
Ukupno: 21 sati predavanja, 10 sati vježbi i 8 dana izleta

B. Nastavni kadar

Instruktori HPS-a, planinarski vodiči HPS-a, iskusni planinari iz matičnog društva, alpinisti, speleolozi, drugi stručnjaci određenih područja

C. Program

• Povijest planinarstva: počeci i razvoj planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja i ostalih planinarskih specijalnosti; planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu.

• Planinarska organizacija: svrha i ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi, HPS, UIAA), članstvo (prava i dužnosti), planinarska etika.

• Poznavanje planina: postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja (po kontinentima), hrvatske planine.

• Zaštita prirode: uloga i zadaci planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićena planinarska područja u Hrvatskoj, Zakon o zaštiti prirode.

• Meteorologija: faktori vremena (radijacija, temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze, klima, vremenska obilježja u visokogorju i aklimatizacija.

• Oprema: osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje.

• Opasnosti u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.

• Pripreme za odlazak u planinu: psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, planiranje ili organiziranje izleta i tura, planinarska fotografija.

• Boravak u planinama: specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi (kućni red, ponašanje u slučaju nedostatka prostora), minimum vode, mogućnosti prehrane, skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje, higijena u planinama.

• Kretanje u planinama: osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, teren kojim se kreće, priređeni i osigurani putovi (markacije i markiranja), osigurani putovi i mimoilaženja, vezni putovi (obilaznice), odnos vodiča i skupine.

• Prva pomoć: smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći.

• Osnove spašavanja i HGSS: obavještavanje o nesreći, organizirane spašavanja, transport unesrećenog, HGSS, spašavanje u inozemstvu.

• Korištenje tehničke opreme: upoznavanje s opremom (klin, uže, sponka, cepin, dereze), izrada dva čvora (vodički i bulinov), navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa “tri čvrste točke” pri kretanju po strmom terenu.

• Orijentacija: strane svijeta, približna orijentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi, određivanje visine i profila terena, korištenje GPS uređaja, informacija o orijentacijskim natjecanjima.

• Osnove speleologije: pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni), osnovna speleološka oprema, istraživanje speleoloških objekata, zaštita špilja i turizam. Po mogućnosti posjet jednoj turistički uređenoj špilji.

D. Provedba škole

Upisi u Opću planinarsku školu počinju od 14. 01. 2015. godine i traju do 04. 02. 2015. godine kada i počinje planinarska škola.
Predavanja se odvijaju srijedom od 20:00 do 22:00 sata u prostorijama Društva u Trakošćanskoj ulici br. 24.

Vježbe se održavaju vikendima, prema planu i temama izleta.

Cijena za članove HPD „MIV“ Varaždin je 200,00 kn, a za članove drugih planinarskih društava 250,00 kn.

Sve troškove izleta kao i završnog dvodnevnog izleta polaznici snose sami.

Svi polaznici dobit će u vlasništvu pomoćno uže (zamku), karabiner i planinarski dnevnik.

Ukoliko pojedinac tijekom škole želi prekinuti školovanje zbog privatnih, poslovnih ili zdravstvenih razloga, HPD „MIV“ Varaždin nije dužno vratiti mu novac uplaćen za školu.

Organizatori planinarske škole zadržavaju pravo izmjene rasporeda održavanja predavanja i vježbi ukoliko nastupe opravdane okolnosti.

O tome će polaznici biti pravodobno obaviješteni.

Za školu je potrebno imati: bilježnicu i pribor za pisanje, ravnalo (za orijentaciju), 1 zamka 6-7 mm, 6 m dužine, 1 karabiner, čeona svjetiljka, kompas i karta područja kamo idemo na izlete (mjerilo 1 : 25 000). Za izlet u Logarsku dolinu potrebno je dodatno imati: kacigu, pojas, cepin i dereze.

E. Preporučena literatura

Alan Čaplar, Planinarski udžbenik, HPS, 2012. godine

Kompletan program OPŠ-e u *PDF obliku za ispis

Voditelj škole:

Vladka Češnjaj, mob.: 098 184 19 34, E-mail: vladka.cesnjaj@gmail.com