Hrvatsko planinarsko društvo MIV Varaždin

Najbolja planinarska udruga u 2014. godini od 333 članice HPS-a

Komisija za dodjelu priznanja

Komisija se sastoji od voditelja sekcija i komisija koji predlažu Upravnom odboru društva članove i institucije za priznanja društva (pismena, sa brončanim, srebrnim i zlatnim znakom te zahvalnice), priznanja HPS-a, u pravilu svakih pet godina (brončani, srebrni i zlatni znak te plakete), te ostale vrste priznanja drugih institucija.

Također predlaže članove za aktiviste društva na temelju aktivnosti iz prethodne godine.

Rukovodstvo komisije sačinjavaju predsjednici komisija i sekcija a predsjednica komisije za dodjelu priznanja je

Predsjednik komisije: Terezija Garafolić, 098/809420, tea.garafolic@gmail.com

Pravilnik za dodjelu priznanja nagrada i stimulacija u Društvu