ODRŽANI IZLETODRŽANI IZLET

Nedjelja | 25.08.2019

Menina planina – Vivodnik 1508 mnv

Menina planina je predalpska kraška visoravan na nadmorskoj visini od 1200 – 1450 m u Kamniško-Savinjskim Alpama. Prolazi u smjeru istok-zapad, duljine preko 20 km i samo 10 km u smjeru sjever-jug. Najviši vrh platoa je Vivodnik (1.508 mnm), koji je ujedno i vidikovac i nalazi se 15 minuta hoda od Doma na Menini planini (1453 m nadmorske visine). Menina je dobila ime po redovnicima iz brdskog benediktinskog samostana (danas crkve sv. Mohora i Fortunata. Sjeverna padina je rasla s mješovitim šumama, na jugu su isprepleteni šumski pašnjaci i polja. Menina se sastoji od vapnenca i dolomita, pa ima puno ponora, jama i kotlića. U blizini planinarskog doma najveći je ponor Jespa.  Plato ima brojne mikro i makro forme, te bogatu floru.

 

Nakon polaska iz Varaždina krećemo prema Ptuju, uz stajanje od 30 min za kavu u Tepanju, zatim prema Celju i na izlazu Vransko prema Okrogu pri Motniku od kuda krećemo na Meninu planinu.

 

S Okruga na Motniku (780 mnv),  preko Biba planine  penjemo se oko 3 sata do doma na Menini planini 1450 mnv.  Vrh Vivodnik 1508 mnv nalazi se 15 min hoda od doma.

 

Oko doma se zadržavamo 3 sata, a od 14:00 do 17:00 spuštamo u Gornji grad gdje nas čeka bus.

 

U povratu možemo posjetiti Park cvijeća – Mozirski gaj ili gostionicu Trojane, zavisno od preostalog vremena i želja sudionika.

 

Visinska razlika, na ukupnom putu dugom oko 12 km je oko 1000 m, za što treba oko 3 sata u usponu i nešto manje u spustu.

 

Povratak za Varaždin je iza 19:00 s dolaskom do 22:00.

 

CIJENA:

– članovi HPD „MIV“  :   70,00 kn

– aktivisti HPD „MIV“ :   60,00 kn

– ostali članovi HPD  :   80,00 kn

 

OPREMA: standardna planinarska oprema (pl. cipele, štapovi, slojevita odjeća, zaštita od vjetra i kiše)

 

NAPOMENA: Zbog slučajeva otkazivanja na nekim izletima, rezervacija mjesta u autobusu se osigurava isključivo uplatom pune cijene.

 

Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost, te da će se pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.

 

Vodiči zadržavaju pravo izmjena programa u skladu s uvjetima na terenu.

Svaki sudionik izleta mora imati uplaćenu članarinu za tekuću godinu.

Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te planinarsku iskaznicu.

 

SVOJE SMEĆE UVIJEK NOSITE U DOLINU!

 

Vodič izleta : Miroslav Priher  091 611 3306  miroslav.priher@gmail.com

Drugi vodič : Marina Kopjar    098 591 085    kopjarm@gmail.com

 

PDF programa možete preuzeti OVDJE.