Planinarski dom

PLANINARSKA KUĆA “M. Hirtz” U JABLANCU

Planinarska kuća otvorena je od 1. svibnja do 30. rujna. Kuća ima 3×4, 1×3, 1×2 i 1×5 i 1×10 ležaja, ukupno 32, uz mogućnost postavljanja više pomoćnih ležaja tako da kuća može primiti veću grupu planinara na noćenje u mjesecu svibnju, lipnju i rujnu, a iznimno u srpnju i kolovozu. Tada se kuća koristi za godišnje odmore pojedinaca, obitelji i manjih grupa. Spavaonica sa 10 ležaja van sezone koristi se kao sklonište koje je dostupno svima. Za noćenje se upotrebljava vlastita posteljina uz mogućnost najma, a za pripremu hrane na raspolaganju su dvije kuhinje sa punom opremom, štednjacima i hladnjacima. Kuća ima dva sanitarna čvora i kupaonicu te blagovaonicu.

Cijena za 2017.g.

Cijene za 2017. godinu u kunama 6., 7. i 8. mjesec 5. i 9. mjesec
Puna cijena 100 90
Članovi HPS-a i Slovenije i Herceg- Bosne – 50% popust 50 45
Članovi ostalih zemalja 65 60
Članovi HPD “MIV” 40 30
Aktivisti HPD “MIV” 25 20
Spavaonica br. 8 75% pune cijene
Pomoćni ležaj* 50% od pune cijene*
Vođe puta sa preko 10 sudionika Besplatno
Članovi GSS-a 75%
Članovi GSS-a kada su u akciji Besplatno
Djeca do 4 godine starosti Besplatno
Djeca do 12 godina starosti – popust 50%
U cijeni noćenja je upotreba kuhinje
Samo upotreba kuhinje 15 kn/danu/osobi
Najam posteljine (2 plahte i jastučnica) 10 kn

 

* Pomoćni ležaj: Može se koristiti samo kod popunjenosti kapaciteta Doma.

Uz noćenje plaća se boravišna pristojba prema godišnjoj tarifi koju ne plaćaju djeca do 12 godina a djeca do 18 godina plaćaju 50% iste.

Rezervacije:

Rezervacije za boravak prima obitelj Peršić na tel.: 091/550 5593 uz akontaciju 50% cijene, a ostatak 10 dana prije korištenja.

Uplate se vrše srijedom, od 18.00 sati, na okupljanjima članova u prostoriji 4. MO-a u Trakošćanskoj ulici 24, ili putem žiro računa. (HPD “MIV” Varaždin – HR2423400091116025246 PBZ).

Povrat akontacije moguć je u slučaju smrtnog slučaja ili bolesti uz predočenje dokumentacije.

Prenošenje uplate na druge osobe moguće je uz promjenu cijene u odnosu na status korisnika.

Van sezone moguć je kontakt na broj mob.: 091/5505593, a tokom sezone u planinarskoj kući.

Plakat za godišnji odmor u planinarskom domu možete preuzeti na linku…

Cijenik boravka u planinarskoj kući Miroslav Hirtz možete preuzeti na linku…

Jablanac111      Jablanac112

Jablanac113      Jablanac114

 

Jablanac117      Jablanac126      Jablanac140

 

Jablanac116      Jablanac119      

Jablanac124      Jablanac125

Jablanac127      Jablanac128

Jablanac129      Jablanac130

Jablanac131      Jablanac132

Jablanac134      Jablanac135

Jablanac136      Jablanac137

Jablanac138      Jablanac139

Jablanac141      Jablanac142

Jablanac143      Jablanac144

Jablanac147        Jablanac145

Jablanac133                   Jablanac146

 

Jablanac148                  Jablanac154

Jablanac149      Jablanac150

Jablanac151      Jablanac153

Jablanac155      Jablanac156

Jablanac157      Jablanac158

Jablanac159      Prekrasna uvala Zavratnice u blizini

Prekrasna uvala Zavratnice u blizini

Jablanac160