Opća planinarska škola 2019

HPD „MIV“ VARAŽDIN organizira

OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU
od veljače do svibnja 2019. godine

     Opća planinarska škola je osnovni oblik obrazovanja planinara. Njeni polaznici stječu ili produbljuju kodeks planinarske etike i elementarna znanja o sigurnom kretanju u planini, uče se vještinama koje im mogu pomoći u slučaju nevolje i upoznaju se s prirodom. Također, završena Opća planinarska škola uvjet je za upis u škole i tečajeve iz planinarskih specijalnosti (alpinističke, sportsko-penjačke, speleološke, markacijske, vodičke).

     Program Opće planinarske škole podijeljen je u dvije cjeline:
 Teorijski dio – predavanja koja se održavaju tijekom tjedna, uglavnom srijedom od 20:00 sati u prostorijama Društva, uz LCD projekcije iz hrvatskih i svjetskih planina te filmove sa planinarskom tematikom.

 Praktični dio – vježbe koje se izvode na cjelodnevnim izletima tijekom vikenda na planinama: Ivanščica, Ravna Gora, Kalnik, Medvednica – spilja Veternica i sl., na kojima se vježba kretanje u planini, orijentacija, prva pomoć i spašavanje, upoznavanje sa speleološkim objektima, korištenje tehničke opreme, markiranje i održavanje staza, bivakiranje te na kraju završni dvodnevni izlet.

Polaznici Opće planinarske škole mogu biti isključivo članovi osnovnih planinarskih udruga, članica HPS-a, s plaćenom članarinom za tekuću godinu i s navršenih 15 godina, a do punoljetnosti potrebna je suglasnost roditelja ili skrbnika.

Po završetku predavanja i vježbi polaznici polažu pismeni ispit. Ispitu mogu pristupiti polaznici koji su nazočili barem 70 % vježbi i predavanja. Polaznicima koji su uspješno položili ispit uručuju se diplome HPS-a o završenoj Općoj planinarskoj školi na prigodnom druženju i domjenku u planinarskom domu prema dogovoru sa svim sudionicima škole.

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA – PROGRAM

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu jer omogućuje stjecanje općih znanja i vještina iz područja planinarstva. Njezin jedinstven program omogućava postupno i kvalitetno pripremanje članova za nastavak školovanja te pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama te djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

A. Plan školeUkupno: 21 sat predavanja, 10 sati vježbi i 8 dana izleta

B. Nastavni kadar
Instruktori HPS-a, planinarski vodiči HPS-a, iskusni planinari iz matičnog društva, alpinisti, speleolozi, drugi stručnjaci određenih područja.

C. Program
• Povijest planinarstva: početak i razvitak planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja i ostalih planinarskih specijalnosti; planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu.
• Planinarska organizacija: svrha i ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi), HPS, UIAA, članstvo (prava i dužnosti), planinarska etika.
• Poznavanje planina: postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja (po kontinentima), hrvatske planine.
• Zaštita prirode: uloga i zadaće planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićena planinarska područja u Hrvatskoj, Zakon o zaštiti prirode.
• Meteorologija: faktori vremena (temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze, klima, vremenska obilježja u visokogorju i aklimatizacija.
• Oprema: osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje.
• Pripreme za odlazak u planinu: psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, planiranje i organiziranje izleta ili tura, planinarska fotografija.
• Boravak u planinama: specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi i kuće (kućni red, ponašanje u slučaju nedostatka prostora), minimum vode, mogućnosti prehrane, skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje, higijena u planinama.
• Kretanje u planinama: osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, karakteristike terena, obilježeni i osigurani planinarski putovi (markacije i markiranje), planinarske obilaznice, vođenje planinara, odnos vodiča i skupine.
• Opasnosti u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.
• Prva pomoć: smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći.
• Osnove spašavanja i HGSS: obavještavanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenog, HGSS, spašavanje u inozemstvu.
• Korištenje tehničke opreme: upoznavanje s opremom (klin, uže, cepin, dereze), izrada čvorova (vodički, bulin i dr.), navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa „tri čvrste točke“ pri kretanju po strmom terenu.
• Orijentacija: strane svijeta, približna orijentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi, mjerilo, određivanje visine i profila terena, korištenje GPS uređaja.
• Osnove speleologije: pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni), osnovna speleološka oprema, istraživanje speleoloških objekata, zaštita špilja i turizam. Po mogućnosti posjet jednoj turistički uređenoj špilji.

D. Provedba škole
Upisi u Opću planinarsku školu počinju 23. 1. 2019. godine i traju do 6. 2. 2019. godine, kada počinje planinarska škola.
Predavanja se održavaju srijedom od 20:00 do 21:30 sati u prostorijama Društva u Trakošćanskoj ulici br. 24. Vježbe se održavaju vikendima, prema planu i temama izleta.
Cijena za članove HPD-a „MIV“ Varaždin je 200,00 kn, a za članove drugih planinarskih društava 250,00 kn (mogućnost plaćanja u dvije rate). Sve troškove izleta kao i završnog dvodnevnog izleta polaznici snose sami.
Svi polaznici dobit će u vlasništvu pomoćno uže (zamku), karabiner, planinarski dnevnik i dnevnik Hrvatske planinarske obilaznice.
Ukoliko pojedinac tijekom škole želi prekinuti školovanje zbog privatnih, poslovnih ili zdravstvenih razloga, HPD „MIV“ Varaždin nije u obvezi vratiti novac uplaćen za školu.
Organizatori planinarske škole zadržavaju pravo izmjene rasporeda održavanja predavanja i vježbi ukoliko nastupe opravdane okolnosti, a o istome će polaznici biti pravodobno obaviješteni.
Za školu je potrebno imati bilježnicu i pribor za pisanje, ravnalo (za orijentaciju), 1 zamka 6-7 mm, 6 m dužine, 1 karabiner, čeona svjetiljka, kompas i karta područja kamo idemo na izlete (mjerilo 1 : 25 000).

E. Preporučena literatura
Alan Čaplar, Planinarski udžbenik, HPS, 2012. godine

Voditelj škole
Vladka Češnjaj, mob.: 098 184 19 34, E-mail: vladka.cesnjaj@gmail.com

Plan OPŠ 2019 u PDF obliku za ispis